Rewolucyjne zmiany od nowego sezonu!

13.07.2018 14:19:00 | Piotr Cyniak

Drużyny będą rozgrywały spotkania bez konieczności okazywania przed meczem licencji i kart badań! To najważniejsze zmiany w nowym Regulamine Zawodów ŁZKosz.

Na posiedzeniu Zarządu ŁZKosz w dniu 5 lipca 2018 r., zostały zatwierdzone Regulaminy ŁZKosz na sezon 2018/19. Największa zmiana dotyczy zniesienia obowiązku posiadania ze sobą przed meczem licencji okresowych jak i kart badań zawodników. Nie będą one fizycznie sprawdzane przez sędziów przed meczem, co nie oznacza, że w ogóle nie będą obowiązywać. Licencej okresowe ŁZKosz będą nadawane jak co roku, przed przystąpieniem do rozgrywek, ale będą obowiązywać tylko w wersji elektronicznej. Badania lekarskie również będą musiały być wykonywane, zgodnie z §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011, ale nie będzie obowiązku wożenia ich ze sobą.

Licencje okresowe i karty badań lekarskich:

- Aby zawodnik mógł wziąć udział w grze, przed sezonen, ew. w trakcie sezonu przed pierwszym meczem, klub musi zawnioskować o nadanie licencji okresowej ŁZKosz na dotychczasowych zasadach (po przez WNiosek Zbiorowy);

- Po nadaniu licencji w internetowym systemie rozgrywek, klub/trener musi dodać zawodnika do konkretnej drużyny;

- Wydział Rozgrywek zatwiedza zawodnika i wtedy jest on widoczny w składzie swojej drużyny na stronie www.lzkosz.pl -> "rozgrywki" -> "drużyny". W tym momnecie zawodnik jest uprawniony do gry zgodnie z Regulamiem Zawodów ŁZKosz i i RWS.

- Trener przed meczem musi mieć przygotowany Skład Drużyny i okazać go sędziom. Sędziowie skład drużyny będą weryfikować w oparciu o wcześniej przygotowany wydruk zatwierdzonych do danego zespołu zawodników, lub sprawdzając bezpośrednio na stronie internetowej.

- Sędziowie nie będą sprawdzać badań lekarskich. Podpis trenera w protokole meczu pod składem drużyny bedzie stanowić oświadczenie trenera, że wszyscy wpisani zawodnicy i dopuszczeni do gry, posiadają ważne badania lekarskie. (Regulamin Zawodów § 14, ustęp 15). Na trenerze będzie spoczywała odpowiedzilaność, w przypadku pośwadczenia nieprawdy (w tym odpowiedzialność karna w przypadku np. wypadku) !!!

- W interentowym systemie rozgrywek, przy każdym zawodniku pojawi się rubryka do wpisania daty ważności badania. Po jej wygaśnięciu, biędzie wyświetlał się komunikat "NIE", taki zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry przez sędziego. Dane te będzie wporwadzał klub.

- Kontrola posiadania badań lekarskich prowadzona będzie przez pracownika biura ŁZKosz lub Wydział Rozgrywek ŁZKosz, którzy po każdej kolejce ligowej będą mają prawo zażądać okazania badań lekarskich. Kluby będą o tym informowane najpóźniej do 72 godzin od meczu i będą miały 48 godzin na przesłanie drogą elektroniczną skanu dokumentów. Kontrolę badań lekarskich będzie mógł również przeprowadzić przed meczem, sędzia główny zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klubu przez pracownika biura ŁZKosz lub Wydział Rozgrywek. Kontrola taka będzie przeprowadzana wyrywkowo.

- W przypadku stwierdzenia, iz w meczu wystąpił zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich lub na żądanie nie zostały okazane przed meczem (po wcześniejszym poinformowaniu - jak wyżej) lub przesłane w określonym czasie, mecz zweryfikowany zostanie jako walkower dla zespołu przeciwnego. Kara walkowera będzie miała zastosowanie dla każdego z meczów w których, wziął udział dany zawodnik gdy nie posiadał ważnych badań lekarskich. Jeśli natomiast badania zostały sfałszowane, oprócz walkowerów we wszystkich meczach drużyny, zostanie orzeczona kara 3000 zł zgodnie Regualminem Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz § 8 ust. 14 !!!

Szczegóły opisane są w Regulaminie Zawódów ŁZKosz § 15.

Pozostałe zmiany:

- Rezygnacja z obowiązku przesyłania części dokumentów, jak Karta Zgłoszenia Klubu, Karta Zgłoszenia Nazw Drużyn, chyba że następują zmiany, lub będzie taka potrzeba (nazwy drużyn inne niż nazwa klubu). Zniesiono karę za brak ich przesłania.

- Zgłoszenie drużyn(y) w internetowym systemie, będzie równoznacznie z zgłoszenie klubu do rozgrywek.

- Umożliwienie klubom wstawianie zdjęć zawodników i drużyn. Nie będzie więc obowiązku przesyłania ich mailem co ograniczy ilość przesyłanych dokumentów i plików. W tym sezonie pozostanie możliwość aby edycję zdjęć i wstawianie ich do systemu wykonał pracownik biura lub Wydział Rozgrywek ŁZKosz, ale będzie się to wiązało z dodatkową opłatą. 

- Anulowano Regulamin Nadawania Licencji Okresowej Trenera ŁZKosz, a jego zapisy znalazły się w Regulaminie Zawodów w paragrafie 15.

- Została zwiększona składa członkowska klubu o 200 zł, i zostanie ona przeznaczona na potrzeby Wojewódzkiej Kadry dziewcząt i chłopców.

Pozostałe zmiany w Regulamiach, mają charakter porządkowy.

 

Regulaminy do pobrania:

Regulamin Zawodów ŁZKosz 2018/2019

Harmonogram Zgłoszeń 2018/2019

Regulamin Opłat 2018/2019

Regulamin Wykroczeń Administracyjnych 2018/2019

in4matica.pl