Czy zawodniczka może grać z chłopcami?

11.09.2018 20:19:00 | Bartłomiej Wojdak

W związku z pojawiającymi się wnioskami na grę dziewczynek w drużynie chłopców, Wydział Rozgrywek PZKosz wydał oficjalną interpretację, której najważniejsze elementy zawrte zostaną przed sezonem 2018/2019 w precyzyjnych zapisach RWS.

1) Każdy WZKosz ma prawo wydać specjalną zgodę na grę zawodniczki w konkurencji chłopców, jeśli uznaje to za uzasadnione, zwłaszcza w przypadku braku drużyny żeńskiej w okolicy, ale wyłącznie w cyklach do U12M włącznie (czyli w kategoriach U12M i młodszych).

2) Zawodniczka taka powinna w ESOR otrzymać licencję okresową "poza konkursem", co powoduje, że nie staje się zawodniczką klubu, w którym występuje, w związku z czym klub nie nabiera prawa do ekwiwalentu za wychowanka.

3) Klubem macierzystym zawodniczki (mającym prawa do ekwiwalentu) będzie pierwszy klub prowadzący drużynę żeńską, w jakiej zostanie zgłoszona zawodniczka.

4) W związku z punktami 2 i 3, każdy WZKosz może zdecydować o jednoczesnych występach zawodniczki w dwóch różnych klubach wśród dziewcząt (z normalną licencją) i wśród chłopców (z licencją "poza konkursem"), o ile uznaje to za wskazane.

in4matica.pl